ABC Lettings & Property Management

Bringing landlords & tenants together since 2010

Yn cysylltu landlordiaid a thenantiaid ers 2010

Croeso i ABC Lettings   –   Welcome to ABC Lettings

Landlords!

If you have a property to Let, call us today on 01248 716611 to book a FREE Valuation.

We offer a bespoke service from simply finding a tenant to full management and everything in-between.

It’s as easy as ABC!

Landlordiaid!

Os oes gennych eiddo i’w Osod, ffoniwch heddiw ar 01248 716611 i drefnu asesiad YN RHAD AC AM DDIM.

Yr ydym yn cynnig gwasanaeth arbenigol o ddod o hyd i denant i reoli llawn ac unrhyw beth yn y canol.

Mae’n hawdd!